www.elicense.kz«Е-лицензиялау» веб-порталы арќылы кґрсетілетін электрондыќ ќызмет

www.elicense.kz«Е-лицензиялау» веб-порталы арќылы кґрсетілетін электрондыќ ќызмет
Ќызмет атауы
Мемлекеттік ќызметті алушылар
Мемлекеттік ќызметті кґрсететін мемлекеттік орган, ведомстволыќ ўйым, ґзге де заѕды жјне жеке тўлєалар
1
2
3
Жолаушыларды облысаралыќ ќалааралыќ, ауданаралыќ (облысішілік ќалааралыќ) жјне халыќаралыќ ќатынастарда автобустармен, шаєын автобустармен тўраќты емес тасымалдау, сондай-аќ жолаушыларды халыќаралыќ ќатынаста автобустармен, шаєын автобустармен тўраќты тасымалдау ќызметімен айналысуєа лицензия беру
Жеке жјне заѕды тўлєалар
Жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы