Ақтөбе қаласындағы АЗФ ауданынан шығатын өтпе жолдың құрылысы.